Sporo mieszkańców Śliwic było zainteresownych spotkaniem z doradcą do spraw rozwoju rynku Polskiej Spółki Gazownictwa, a wiemy że nie wszyscy zainteresowni  mogli przybyć w ustalonym terminie. Istotne, że na podstawie deklarowanego zapotrzebowania, PSG będzie dokonywała analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, polegającego na doprowadzeniu do Śliwic gazociągu z Czerska.

Szanowni Państwo! Ponownie dostarczymy do Państwa domów ankiety dotyczące zainteresowania korzystaniem z gazu ziemnego. Bardzo proszę o wypełnienie ankiet i ich zwrot do Urzędu Gminy. To bardzo ważne. Im więcej będzie chętnych do korzystania z paliwa gazowego, tym większe prawdopodobieństwo, że inwestycja zostanie przez Polską Spółkę Gazownictwa oceniona, w perspektywie 20 lat, jako rentowna. Przedstawiłem planowane rozwiązania Radzie Gminy. Radni są zgodni, że należy wesprzeć proekologiczne rozwiązania. Chcemy zachęcić mieszkańców i ułatwić podjęcie decyzji o przyłączeniu do planowanego gazociągu. Deklaruje, że jeśli powstanie gazociąg, to zorganizujemy system dopłat do wymiany kotła domowego na zasilany gazem ziemnym.

                                                                                                                                            Wójt Gminy Śliwice

                                                                                                                                               Daniel Kożuch

 Ankieta do pobrania