1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Gmina Śliwice

ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30 ,

89-530 Śliwice

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu
2 lutego 2018 r. o godz.10.00 w pok. Nr 10.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód pożarniczy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- w miejscowości Śliwiczki 10A po uprzednim kontakcie z Prezesem OSP Śliwiczki – tel. 696 474 836.

Wiecej informacji tutaj