Przedstawiamy koncepcję budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Ks. Sychowskiego, Świeckiej, Dworcowej i Czerskiej. Jak widać, układ dróg i budynków uniemożliwia przeniesienie skrzyżowania w miejsce skweru przy fontannie. Takiego pomysłu nie było i nie ma.

 

Koncepcja budowy ronda powstała już ponad 10 lat temu. Przeprowadziliśmy analizę możliwych rozwiązań, z której m.in. jednoznacznie wynikało, że trzeba wyburzyć budynek na rogu ulic Świeckiej i Dworcowej. Bez tego, zgodnie z warunkami technicznymi, po jednej ze stron ul. Świeckiej nie byłoby miejsca na chodnik. Zadaniem skrzyżowania o ruchu okrężnym jest poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu na drogach dojazdowych, co bardzo poprawi także bezpieczeństwo pieszych na przejściach. Rondo ma rozwiązać problem słabej widoczności przy wyjeżdżaniu z ul. Świeckiej i pomóc rozładować ruch w momentach największego nasilenia – w czasie dojazdów i powrotów z pracy lub szkoły.

Sygnalizacja świetlna, biorąc pod uwagę koszty jej obsługi i konserwacji wcale nie jest tania. Sygnalizacja najlepiej sprawdza się w dużych miastach, gdzie normowany jest stały duży ruch pojazdów oraz w miejscach, w których jakiś dominujący kierunek uniemożliwia np. wyjazd z drogi podporządkowanej lub przejście przez drogę. W Śliwicach sygnalizacja powodowałaby dużo zbędnego oczekiwania dla kierowców i pieszych.

 PLAN RONDA W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI