karta dużej rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodzinie,

ulotka dobry start 300 plus

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu "Dobry Start" będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że wnioski o przyznanie świadczenia 300+ należy składać wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jedynie w formie elektronicznej:

artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 22 czerwca 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych przez pracowników GOPS w Śliwicach.

artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 20 maja 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych przez pracowników GOPS w Śliwicach.

rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 tj. obowiązujący od 1 czerwca 2021r. do maja 2022r. będzie można składać od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną ( za pośrednictwem portalu empatia i bankowości elektronicznej). od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (osobiście w GOPS w Śliwicach lub za pośrednictwem poczty).

wspieraj seniora 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że osoby powyżej 70 roku życia, które nie mają pomocy ze strony rodziny, sąsiadów, a zdecydowały się pozostać w domu mogą uzyskać wsparcie tj. w zakupach artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. W tym celu należy zgłaszać swe potrzeby pod numer infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer tel. ( 52 ) 33 40 721.