Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna za m-c czerwiec odbędzie się w dniu 21.06.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 26 kwietnia 2019r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 26 lutego 2019r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach podaje do wiadomości informację dotyczącą możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- podprogram 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków od 01 września 2018r. do 17 września 2018r.(w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018r.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że z upoważnienia Wójta Gminy Śliwice, jest realizatorem programu rządowego "Dobry start", którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.