Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 129/DS/2019 do 178/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 06.08.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach podaje do wiadomości informację dotyczącą możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- podprogram 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 80/DS/2019 do 128/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 25.07.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 27/DS/2019 do 79/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 18.07.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 1/DS/2019 do 26/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 10.07.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wnioski (tradycyjne w formie papierowej) na :

  • świadczenie wychowawcze;
  • świadczenia rodzinne;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • świadczenie „Dobry start”

wydawane będą w tut. ośrodku od 15.07.2019r.