program dobry start  zdjęcie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 477/DS/2019 do 505/DS/2019, 475/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 25.09.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 456/DS/2019 do 475/DS/2019, 452/DS/2019, 454/DS/2019, 477/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 17.09.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 377/DS/2019 do 450/DS/2019, 452/DS/2019, 454/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 10.09.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 338/DS/2019 do 376/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 04.09.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 203/DS/2019 do 337/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 27.08.2019r., gotówką w dniu 28.08.2019r. w Banku Spółdzielczym w Śliwicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 179/DS/2019 do 202/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 19.08.2019r.