napis dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 281/DS/2020 do 384/DS/2020, oraz 386/DS/2020 ) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 04.09.2020r.

dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków 203/DS/2020, 204/Ds/2020 oraz od 207/DS/2020 do 280/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 31.08.2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 1/DS/2020 do 17/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.07.2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 18/DS/2020 do 87/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 27.07.2020r.

napis na zielonym tle obóz krus dla dzieci rolników  wieku 7-15 lat

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP organizuje 9 dniowe kolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Obóz odbędzie się w Borach Tucholskich w miejscowości Funka. KOSZT KOLONII : 300 ZŁ – jest to całkowity koszt ponoszony przez rodziców.

napis jarosławiec ośrodek kolonijny gryfia na tle morza z lecącymi mewami

Kolonie dotyczą nieodpłatnego wypoczynku letniego dla maksymalnie 10 dzieci w 2020 roku, z rodzin rolniczych z terenów wiejskich. Wypoczynek realizowany jest w ramach priorytetu integracji dzieci ze środowisk wiejskich.