Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków od 01 września 2018r. do 17 września 2018r.(w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018r.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że z upoważnienia Wójta Gminy Śliwice, jest realizatorem programu rządowego "Dobry start", którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.