Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 203/DS/2019 do 337/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 27.08.2019r., gotówką w dniu 28.08.2019r. w Banku Spółdzielczym w Śliwicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 179/DS/2019 do 202/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 19.08.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 129/DS/2019 do 178/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 06.08.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach podaje do wiadomości informację dotyczącą możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- podprogram 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 80/DS/2019 do 128/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 25.07.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 27/DS/2019 do 79/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 18.07.2019r.