logotyp rodziny czteroosobowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje o terminach składania wniosków w okresie zasiłkowym 2020/2021.

artykuły żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 25 czerwca 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.

produkty żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 13 maja 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019. Apelujemy przy tym o zachowanie szczególnej ostróżności – bezpieczny odstęp, maseczka , rękawiczki.

produkty żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 29 kwietnia 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 j współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019

osoba zakrywająca twarz rękoma, dodatkowo dwie ręce zatykają uszy

W załączniku umieszczono listę psychoterapeutów, którzy udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej w związku z obecną sytuacją. Można się kontaktować ze wszystkimi terapeutami w Polsce- nie tylko w granicach naszego województwa.

banknot stuzłotowy wychodzący z bankomatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z pomocy społecznej realizowane będą wyłącznie przelewem na konta bankowe. W związku z tym wszystkie osoby pobierające świadczenia gotówką zobowiązane są do dostarczenia do naszego ośrodka wypełnionej prośby o przelew na konto bankowe.