Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 1/DS/2020 do 17/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.07.2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 18/DS/2020 do 87/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 27.07.2020r.

napis na zielonym tle obóz krus dla dzieci rolników  wieku 7-15 lat

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP organizuje 9 dniowe kolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Obóz odbędzie się w Borach Tucholskich w miejscowości Funka. KOSZT KOLONII : 300 ZŁ – jest to całkowity koszt ponoszony przez rodziców.

napis jarosławiec ośrodek kolonijny gryfia na tle morza z lecącymi mewami

Kolonie dotyczą nieodpłatnego wypoczynku letniego dla maksymalnie 10 dzieci w 2020 roku, z rodzin rolniczych z terenów wiejskich. Wypoczynek realizowany jest w ramach priorytetu integracji dzieci ze środowisk wiejskich.

logotyp rodziny czteroosobowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje o terminach składania wniosków w okresie zasiłkowym 2020/2021.

artykuły żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 25 czerwca 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.