osoba zakrywająca twarz rękoma, dodatkowo dwie ręce zatykają uszy

W załączniku umieszczono listę psychoterapeutów, którzy udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej w związku z obecną sytuacją. Można się kontaktować ze wszystkimi terapeutami w Polsce- nie tylko w granicach naszego województwa.

banknot stuzłotowy wychodzący z bankomatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z pomocy społecznej realizowane będą wyłącznie przelewem na konta bankowe. W związku z tym wszystkie osoby pobierające świadczenia gotówką zobowiązane są do dostarczenia do naszego ośrodka wypełnionej prośby o przelew na konto bankowe.

grafika przedstawiająca koronowirusa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach w związku z komunikatem władz państwowych, informuje o ograniczeniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wizyty środowiskowe / domowe realizowane będą tylko w szczególnych przypadkach.

produkty żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 11 lutego 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 j współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.

program dobry start  zdjęcie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 477/DS/2019 do 505/DS/2019, 475/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 25.09.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 456/DS/2019 do 475/DS/2019, 452/DS/2019, 454/DS/2019, 477/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 17.09.2019r.