Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 27/DS/2019 do 79/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 18.07.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 1/DS/2019 do 26/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 10.07.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wnioski (tradycyjne w formie papierowej) na :

  • świadczenie wychowawcze;
  • świadczenia rodzinne;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • świadczenie „Dobry start”

wydawane będą w tut. ośrodku od 15.07.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna za m-c czerwiec odbędzie się w dniu 21.06.2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 26 kwietnia 2019r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 26 lutego 2019r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.