Świadczeniami rodzinnymi są:

1)Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia Kryterium dochodowe.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: