Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach zwraca się z prośba o wypełnienie ankiety niezbędnej do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 widniejącej w poniższym linku. Prośba, aby ankietę wydrukować, wypełnić i przynieść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach do 18 stycznia 2016 r.

Ankieta do pobrania