artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 30 lipca 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana  żywność otrzymana od  Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach  POPŻ 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)  Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych  przez pracowników  GOPS  w Śliwicach. 

Apelujemy przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności – bezpieczny odstęp, maseczka w miejscu wydawania .

 

W przypadku odbioru żywności na inną osobę należy okazać się imiennym upoważnieniem 

programop zywnosc logosy