karta dużej rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodzinie,

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja  wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

 

Aplikacja obsługująca elektroniczną formę karty -    KDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.                       
Posiadacz Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej i/lub elektronicznej) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji MObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny tak jak to miało miejsce w aplikacji mKDR.

Osoby nie posiadające dostępu do aplikacji mObywatel (m. in. cudzoziemcy) będą zmuszone pozostać przy tradycyjnej formie Karty Dużej Rodziny.

Nowelizacja ustawy wprowadza również inne zmiany m. in. w zakresie kosztów obsługi.

Opłata za duplikat i domówienie tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny będzie wynosić 10 zł.