artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 22 czerwca 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych przez pracowników GOPS w Śliwicach.

Apelujemy przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności – bezpieczny odstęp, maseczka w miejscu wydawania .
W przypadku odbioru żywności na inną osobę należy okazać się imiennym upoważnieniem.

 

 

programop zywnosc logosy