rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 tj. obowiązujący od 1 czerwca 2021r. do maja 2022r. będzie można składać od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną ( za pośrednictwem portalu empatia i bankowości elektronicznej). od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (osobiście w GOPS w Śliwicach lub za pośrednictwem poczty).