dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 479/DS/2020 do 487/DS/2020, oraz wnioski nr 192/DS/2020, 475/DS/2020, 476/DS/2020, 477/DS/2020, 489/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.09.2020r.