dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 387/DS/2020 do 444/DS/2020, od 446/DS/2020 do 468/DS/2020, oraz od 470/DS/2020 do 474/DS/2020, a także nr 364/DS/2020, 385/DS/2020, 478/DS/2020 ) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 17.09.2020r.