napis dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 281/DS/2020 do 384/DS/2020, oraz 386/DS/2020 ) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 04.09.2020r.