dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków 203/DS/2020, 204/Ds/2020 oraz od 207/DS/2020 do 280/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 31.08.2020r.