Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 18/DS/2020 do 87/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 27.07.2020r.