Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 1/DS/2020 do 17/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.07.2020r.