napis jarosławiec ośrodek kolonijny gryfia na tle morza z lecącymi mewami

Kolonie dotyczą nieodpłatnego wypoczynku letniego dla maksymalnie 10 dzieci w 2020 roku, z rodzin rolniczych z terenów wiejskich. Wypoczynek realizowany jest w ramach priorytetu integracji dzieci ze środowisk wiejskich.

Dzieci zabierane są na wypoczynek transportem autokarowym.Zapewniamy organizację wypoczynku zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. Szczegóły odnoście kolonii w załącznikach umieszczonych poniżej:

 

pdfpismo_kolonie_letnie-gryfia.pdf

pdfulotka_-_Jarosawiec_Gryfia_22-31.pdf

pdfulotka_-_Jarosawiec_Gryfia_22-31a.pdf