artykuły żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 25 czerwca 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.

Apelujemy przy tym o zachowanie szczególnej ostróżności – bezpieczny odstęp, maseczka , rękawiczki. W przypadku odbioru żywności na inną osobę należy okazać się imiennym upoważnieniem.

 programop zywnosc logosy