produkty żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 13 maja 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019. Apelujemy przy tym o zachowanie szczególnej ostróżności – bezpieczny odstęp, maseczka , rękawiczki.

W przypadku odbioru żywności na inną osobę należy okazać się imiennym upoważnieniem.

 

zywnosc program finansowanie