banknot stuzłotowy wychodzący z bankomatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z pomocy społecznej realizowane będą wyłącznie przelewem na konta bankowe. W związku z tym wszystkie osoby pobierające świadczenia gotówką zobowiązane są do dostarczenia do naszego ośrodka wypełnionej prośby o przelew na konto bankowe.

 

Plik do pobrania dotprosba-o-przelew-na-konto.dot