produkty żywnościowe w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 11 lutego 2020r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 j współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.

W przypadku odbioru żywności na inną osobę należy okazać się imiennym upoważnieniem.

zywnosc program finansowanie