program dobry start  zdjęcie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 477/DS/2019 do 505/DS/2019, 475/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 25.09.2019r.