Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 456/DS/2019 do 475/DS/2019, 452/DS/2019, 454/DS/2019, 477/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 17.09.2019r.