Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 377/DS/2019 do 450/DS/2019, 452/DS/2019, 454/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 10.09.2019r.