Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 338/DS/2019 do 376/DS/2019) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 04.09.2019r.