Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 203/DS/2019 do 337/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 27.08.2019r., gotówką w dniu 28.08.2019r. w Banku Spółdzielczym w Śliwicach.