Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 179/DS/2019 do 202/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 19.08.2019r.