Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 129/DS/2019 do 178/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 06.08.2019r.