Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 80/DS/2019 do 128/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 25.07.2019r.