Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 1/DS/2019 do 26/DS/2019) odbędzie się przelewem na wskazane konto bankowe w dniu 10.07.2019r.