Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wnioski (tradycyjne w formie papierowej) na :

  • świadczenie wychowawcze;
  • świadczenia rodzinne;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • świadczenie „Dobry start”

wydawane będą w tut. ośrodku od 15.07.2019r.

Od 01.07.2019r. istnieje możliwość złożenia wniosków droga elektroniczną na świadczenie wychowawcze (500+) i świadczenie „Dobry start” (300+) poprzez Emp@tię, bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS.


Wnioski o świadczenie wychowawcze składamy zarówno na pierwsze dziecko, na które aktualnie nie jest pobierane świadczenie jak i na kolejne dzieci.