Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna za m-c czerwiec odbędzie się w dniu 21.06.2019r.