Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje , że w dniu 26 kwietnia 2019r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.


W przypadku odbioru żywności na inną osobę należy okazać się imiennym upoważnieniem

wsparcie ue zywnosc