Ogłoszenie w sprawie dystrybucji żywności w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2018. W dniu 4 grudnia 2018r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce rozpocznie się wydawanie żywności.

 

W przypadku odbioru żywności na inną osobę należy okazać się imiennym upoważnieniem.
Wydawanie żywności odbędzie się według imiennych kart przygotowanych na podstawie skierowań wydanych przez pracowników GOPS.

wsparcie ue zywnosc