dodatek osłonowy dla polskich rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że można składać wnioski o świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

gops nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021r. oraz 7 stycznia 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach będzie nieczynny. Są to dni wyznaczone przez pracodawcę jako wolne za przypadające w sobotę, 25 grudnia (Boże Narodzenie) oraz 1 stycznia (Nowy Rok) dni ustawowo wolne od pracy.

artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 30 lipca 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana  żywność otrzymana od  Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach  POPŻ 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)  Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych  przez pracowników  GOPS  w Śliwicach. 

karta dużej rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodzinie,

ulotka dobry start 300 plus

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu "Dobry Start" będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że wnioski o przyznanie świadczenia 300+ należy składać wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jedynie w formie elektronicznej:

artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 22 czerwca 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych przez pracowników GOPS w Śliwicach.