wspieraj seniora 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że osoby powyżej 70 roku życia, które nie mają pomocy ze strony rodziny, sąsiadów, a zdecydowały się pozostać w domu mogą uzyskać wsparcie tj. w zakupach artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. W tym celu należy zgłaszać swe potrzeby pod numer infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer tel. ( 52 ) 33 40 721.

komunikat gops covid

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach w związku z wprowadzeniem na terenie powiatu tucholskiego strefy czerwonej informuje, że od 20 października 2020r. (wtorek) GOPS w Śliwicach będzie obsługiwać interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z konkretnym referatem. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 479/DS/2020 do 487/DS/2020, oraz wnioski nr 192/DS/2020, 475/DS/2020, 476/DS/2020, 477/DS/2020, 489/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.09.2020r.

dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 387/DS/2020 do 444/DS/2020, od 446/DS/2020 do 468/DS/2020, oraz od 470/DS/2020 do 474/DS/2020, a także nr 364/DS/2020, 385/DS/2020, 478/DS/2020 ) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 17.09.2020r.

napis dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 281/DS/2020 do 384/DS/2020, oraz 386/DS/2020 ) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 04.09.2020r.

dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków 203/DS/2020, 204/Ds/2020 oraz od 207/DS/2020 do 280/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 31.08.2020r.