dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 479/DS/2020 do 487/DS/2020, oraz wnioski nr 192/DS/2020, 475/DS/2020, 476/DS/2020, 477/DS/2020, 489/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.09.2020r.

dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 387/DS/2020 do 444/DS/2020, od 446/DS/2020 do 468/DS/2020, oraz od 470/DS/2020 do 474/DS/2020, a także nr 364/DS/2020, 385/DS/2020, 478/DS/2020 ) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 17.09.2020r.

napis dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 281/DS/2020 do 384/DS/2020, oraz 386/DS/2020 ) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 04.09.2020r.

dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków 203/DS/2020, 204/Ds/2020 oraz od 207/DS/2020 do 280/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 31.08.2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 1/DS/2020 do 17/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.07.2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 18/DS/2020 do 87/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 27.07.2020r.