artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 22 czerwca 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych przez pracowników GOPS w Śliwicach.

artykuły spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że w dniu 20 maja 2021r. od godziny 8:30 do 14:30 w Świetlicy przy OSP w Rosochatce będzie wydawana żywność otrzymana od Caritas Diecezji Peplińskiej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych przez pracowników GOPS w Śliwicach.

rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 tj. obowiązujący od 1 czerwca 2021r. do maja 2022r. będzie można składać od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną ( za pośrednictwem portalu empatia i bankowości elektronicznej). od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (osobiście w GOPS w Śliwicach lub za pośrednictwem poczty).

wspieraj seniora 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że osoby powyżej 70 roku życia, które nie mają pomocy ze strony rodziny, sąsiadów, a zdecydowały się pozostać w domu mogą uzyskać wsparcie tj. w zakupach artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. W tym celu należy zgłaszać swe potrzeby pod numer infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer tel. ( 52 ) 33 40 721.

komunikat gops covid

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach w związku z wprowadzeniem na terenie powiatu tucholskiego strefy czerwonej informuje, że od 20 października 2020r. (wtorek) GOPS w Śliwicach będzie obsługiwać interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z konkretnym referatem. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

dziewczynka i chłopiec napis na zdjęciu dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczeń „Dobry start” (nr wniosków od 479/DS/2020 do 487/DS/2020, oraz wnioski nr 192/DS/2020, 475/DS/2020, 476/DS/2020, 477/DS/2020, 489/DS/2020) odbędzie się w formie wskazanej we wniosku w dniu 21.09.2020r.