Na terenie gminy Śliwice zaewidencjonowanych jest 9 Miejsc Pamięci Narodowej. Opiekuństwo sprawuje młodzież szkolna.
W latach 2008-2009 odnowiono pomniki ofiar wojny znajdujące się na cmentarzu w Śliwicach, a w roku 2010 wykonano remont pomnika w Brzeźnie oraz wykonano nową tablicę ku czci pomordowanych nauczycieli.

* Tablica pamiątkowa na ścianie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łąskim Piecu
Landowski Władysław – nauczyciel - wraz z innymi mieszkańcami wsi Łąski Piec w dniu 02.11.1939 r. został rozstrzelany w Rudzkim Moście.
 tablica w łąskim piecu

* Tablica pamiątkowa na ścianie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Okoninach
 

* Tablica Pamiątkowa na zewnętrznej ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Śliwicach
Poświęcona nauczycielom gminy Śliwice, którzy zginęli w latach 1939 – 1945.

* Cmentarz z czterema grobami w Brzeźnie
W wrześniu 1944 istniała w lasach tucholskich partyzantka polska. Należeli do niej bracia Glinieccy. Ktoś zdradził Niemcom nazwiska. Aresztowano też matkę Annę i siostrę Anastazję. Równocześnie też małżeństwo Roberta i Mariannę Gerbatowskich oraz Leona Strelał z Brzeźna. Za popieranie partyzantów dnia 28. IX.1944 cała piątka została w lesie pod wsią Duże Krówno rozstrzelana, a ciała na miejscu kaźni zakopano. Zaraz po wyzwoleniu rodziny pomordowanych dokonały ekshumacji zwłok, które złożono na grobach w specjalnie utworzonym cmentarzyku przy drodze od jeziora Brzeźno do wsi Brzeźno. Dnia 17.II.1945 r. gdy wojska radzieckie nacierały na pozycje niemieckie robotnik leśny Motykowski z Brzeźna prowadził oddział sowiecki leśnymi przesmykami na tyły Niemców. Poległ od kuli niemieckiej nie doczekawszy wyzwolenia.
* Pomnik w Lesie na trasie Lipowa-Szlachta
W tym miejscu w dniu 21 lipca 1946 roku doszło do potyczki pomiędzy żołnierzami V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" a żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
DSCN9948
* Grób pojedynczy na cmentarzu katolickim w Śliwicach
Wesołowski Bolesław został zastrzelony podczas ucieczki w dniu 10.08.1943r. przez policję niemiecką. Zginął za to, że rodzina pomagała partyzantom. 
* Grób masowy "OFIARY WOJNY 45’’na cmentarzu w Śliwicach
16 lutego 1945 ss-mani rozstrzelali nad drogą z Śliwic do Czerska około 174 Żydów , w tym dużo kobiet. Żydów przywieziono transportem z kierunku Grudziądza. Część pędzonych umierała w drodze z wycieńczenia, osłabionych dobijano. Kilka Żydów się uratowało nocną ucieczką do lasu. Po odejściu Niemców ludność miejscowa pochowała zwłoki w wspólnym grobie na miejscowym cmentarzu w Śliwicach.

* Grób masowy "OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ" w Śliwiczkach
Podczas wyzwolenia Śliwiczek w nocy z 18 na 19 lutego 1945 roku mieszkańcy schronili się w piwnicy domu, który został podminowany przez Hilterowców i wysadzony w powietrze. Zginęło 44 mieszkańców Śliwiczek, którzy zostali w tym miejscu.
Śliwiczki miejsce pamięcim sliwiczki 1m sliwiczki 2m sliwiczki 3

* Grób masowy przy drodze z Brzeźna do Osiecznej

W wrześniu 1939r. Niemcy zaaresztowali z rolników w Brzeźnie Warczaka i Glinieckiego. Dorośli ich synowie Warczak Feliks i Bronisław Gliniecki chcieli z większą gromadą młodych swych ojców odbić. Na prośbę swych matek tego nie uczynili. Niebawem obu synów zaaresztowano. Żandarmeria prowadziła całą czwórką do lasu o 500 m obok Brzeźna. Dwaj synowie musieli grób kopać w pewnej chwili dwaj młodzi rzucili się na Niemców i w powstałym zamieszaniu uciekli.Ojców rozstrzelano i zakopano w wykopanych przez synów dole. Dwaj synowie byli później w partyzantce za co rozstrzelano we wrześniu 1944 matkę i siostrę młodego Glinieckiego oraz sąsiadów Leona Strelau i małżeństwo Roberta i Mariannę Gerbatowskich. Prawdopodobnie ktoś zdradził Niemcom nazwiska partyzantów.