Widok na zegar słoneczny oraz zabytkowy kościół rzymsko-katolicki pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Śliwice to piękna malownicza miejscowość, położona w samym centrum Borów Tucholskich, na tzw. „polanie śliwickiej”. Śliwice były wsią książęcą położoną w granicach kasztelani świeckiej. Ludność mieszkająca na polanie śliwickiej w czasach książęcych prowadziła gospodarkę leśno-rolną. Po opanowaniu Pomorza Gdańskiego przez Zakon Krzyżacki w ramach przeprowadzonej akcji osadniczej i przebudowy wsi nadał osadzie prawo chełmińskie. Wojny krzyżaków z Polską i Litwą z lat 1409-1435 spowodowały ogromne straty materialne i demograficzne. Szczególnie dotkliwe okazały się spustoszenia dokonane przez oddziały husyckie w latach 30. XV w. Po II pokoju toruńskim w 1466 r. królewska wieś Śliwice powróciła do Polski. Pomyślny rozwój gospodarczy tych okolic w XVI w. i I połowie XVII w. zatrzymał „Potop Szwedzki”, zaś na początku XVIII w. niszczące pochody wojsk uczestniczących w tzw. kolejnej „Wojnie Północnej”. W odbudowie zrujnowanej gospodarki pomógł król August II, który nadał mieszkańcom wsi przywilej na wolne drewno opałowe i budulcowe, wolne paśniki i rybołówstwo. W 1772 r. Śliwice dostały się pod panowanie pruskie. Animatorem życia społecznego, gospodarczego i patriotycznego w okresie zaborów było duchowieństwo. Oprócz ks. Teofila Krzeszewskiego tytanem pracy organicznej był opiekun wychodźców ks. dr. Stanisław Sychowski, który zorganizował przemysł chałupniczy, oraz fabrykę cygar. Śliwice mogą poszczycić się najstarszym w Polsce wiejskim chórem „Orfeusz”, który powstał w 1873 r. Tradycje muzyczne kultywuje na terenie gminy także orkiestra dęta. Co roku w Śliwicach od kilkunastu lat odbywa się Festiwal Orkiestr Dętych.

Na początku listopada 1939 r. w zbiorowej egzekucji w Rudzkim Moście zginęli mieszkańcy wsi: Jan Kawczyński, Mieczysław Kawczyński, Bronisław Kula, Władysław Landowski, Benedykt Nierebiński, Konrad Pliszka, Jan Rytlewski, Józef Szamocki, Jan Wierzyński i Alfons Zagórski.
Po zrzuceniu jarzma zaborów 6.02.1920 r., pierwszym komisarycznym wójtem powołanym przez starostę tucholskiego Jana Bartza został Jan Okonek, zaś sołtysem został Franciszek Beger.

Pierwsza świątynia śliwicka pobudowana w latach 1263-1264 była budowlą drewnianą i w związku z tym w 1618 r. pobudowano na jej miejscu kolejną świątynię. Nowy kościół z cegły i kamieni polnych stanął w 1830 r. W latach 1901-1902 świątynia została rozbudowana przez ks. Stanisława Sychowskiego.

Historyk A. Węsierski w jednej ze swoich publikacji pisze: „Osobliwością parafii jest pobudowana, dzięki zabiegom księdza dra Stanisława Sychowskiego, Grota Matki Boskiej z Lourdes. Pomysł jej powstania zrodził się w związku z 50 rocznicą objawienia się Matki Boskiej z Lourdes. Administrator parafii ksiądz. S. Sychowski zamówił grotę w niemieckim katalogu”.

 

d_bieg
d_DSC_3981
d_DSC_4089
d_festiwal 1
d_festiwal 5
d_Golgota 2010 r.
d_Kapliczka z figurką św. J. Nepomucena zbudowana przez ks. Sychowskiego została zniszczona przez okupanta
d_Koniarze
d_Śliwicka świątynia w całej okazałości po rozbudowie na początku XX w.
d_Widok śliwickiej groty
d_Wnętrze kościoła pod wezwaniem sw. Katarzyny w Śliwicach w 2010 r. Widok na ołtarz glówny
d_Wnętrze zabytkowego kościoła w Śliwicach