Od kwietnia 2007 roku działa w Śliwicach gminna sieć dostępowa do Internetu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz turystów do korzystania. SSID: HotSpot-SLIWICE.
Lokalizacje punktów dostępowych:

- OSP Śliwice

- Zespół Szkół Śliwice

- Metalowe maszty w miejscowości Lińsk

- Komin na zakładzie stolarskim w Śliwiczkach

Regulamin korzystania z darmowego dostępu do Internetu za pomocą HotSpotów gminy Śliwice
Wszystkich użytkowników HotSpot obowiązuje niniejszy Regulamin:


§1 Postanowienia ogólne

1. Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach zwana dalej „Operatorem”. Dostęp jest oparty na punktach dostępu do Internetu (HotSpot). 

2. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą bezprzewodową (standard IEEE 802.11b) i łączy, zwanych dalej „HotSpot”.

3. Z dostępu może korzystać każda osoba fizyczna, zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po połączeniu się z HotSpotem.

4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g. SSID punktów HotSpot to: HotSpotNR-nazwamiejscowości (np. HotSpot1-SLIWICE)

5. Regulamin dostępny jest pod adresem www.sliwice.las.pl oraz na ulotkach i obowiązuje każdego, kto podłączy się do HotSpota. 

6. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia. 

 

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia Urzędu operatora

1. Operator nie pobiera opłat za korzystanie z punktu dostępowego. 

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 128 kb/s (do użytkownika - download) oraz 64 kbit/s (od użytkownika - upload).

4. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych (w szczególności p2p). 

5. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

6. Operator dołoży wszelkich starań, aby dostęp realizowany był na najwyższym poziomie.

7. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

8. Operator nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w Hotspot. 

9. Operator nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.

10. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść Użytkownik na skutek korzystania z dostępu do sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, w tym za:

- utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,

- ujawnienie danych Użytkownika,

- brak dostępu do Hotspot, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usługi.

 

§3 Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik korzystając z dostępu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (np. www.netykieta.prv.pl)

2. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie Hotspota lub urządzeń innych użytkowników.

3. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń operatora związanych z eksploatacją Hotspota.

4. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego. 

5. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. 


W szczególności zabronione jest:

 - usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

- próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,

- udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,

- korzystanie z aplikacji p2p,

- dalsze, komercyjne udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp., 

- uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot,

- wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.


Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje Operator po analizie jego działania w sieci. 
Decyzja Operatora nie podlega negocjacji.
W przypadku drastycznego naruszenia zasad Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu wszystkich użytkowników do HotSpotu/ów.

Informacje techniczne:
Potrzebny sprzęt to karta radiowa lub dedykowany router z możliwością podłączenia anteny zewnętrznej oraz odpowiednia antena. W pobliżu punktów dostępowych wystarczy antena wbudowana w kartę radiową (Praktycznie wszystkie dzisiejsze notebooki, netbooki i tablety posiadają wbudowaną kartę sieciową wraz z anteną wbudowaną w ramce monitora). Komputery stacjonarne należy wyposażyć w kartę radiową PCI lub PCI-e. W większych odległościach zalecana jest odpowiednia antena panelowa lub yagi pracująca w polaryzacji poziomej (Os. Młodych, teren w obrębie cmentarza, Olimpia - testowano stabilną łączność na YAGI 12 dBi, przy 10 metrach kabla antenowego H155 zalecane minimum 15 dBi). Innym rozwiązaniem mogą być anteny z wbudowaną kartą sieciową produkowane m.in. przez firmę Ubiquiti. Automatyczna konfiguracja parametrów - serwer DHCP. 


Pytania można przesyłać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ewentualnie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W wolnym czasie kompetentna osoba postara się odpowiedzieć na pytania.