Galeria UG Śliwice

Grudziądz 06.07.2020 r. odebranie promesy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Wójt gminy Śliwice w towarzystwie osób podczas spotkania z premierem RP
Premier Morawiecki podczas uroczystości ze strażakami
Premier Morawiecki podczas uroczystości ze strażakami
przemawiający Premier Morawiecki
przemawiający Premier Morawiecki
Premier wręcza promese wójtowi Danielowi Kożuchowi i prezesowi osp Lińsk
Premier wręcza promese wójtowi Danielowi Kożuchowi i prezesowi osp Lińsk
zbiorowe zdjęcie z premierem osób które otrzymały promesy
zbiorowe zdjęcie z premierem osób które otrzymały promesy
Premier Morawiecki w tle Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice w towarzystwie innych osób