Galeria UG Śliwice

Nagrody dla absolwentów szkół podstawowych 23.06.2020r.

dyplomy leżace na stole
absolwenci szkół przy stole prezydialnym Urzędu gminy
Wójt Gminy Daniel Kożuch wręcza nagrodę dla ucznia
Wójt Gminy Daniel Kożuch wręcza nagrodę dla uczennicy
Wójt Gminy Daniel Kożuch wręcza nagrodę dla ucznia
Wójt Gminy Daniel Kożuchz sekretarzem gminy wręcza nagrodę dla ucznia
Wójt Gminy Daniel Kożuchz sekretarzem gminy wręcza nagrodę dla ucznia